Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Bán hàng > Quản lý thực đơn > Cập nhật hình ảnh cho nhiều món

Cập nhật hình ảnh cho nhiều món

1. Mục đích
Giúp nhà hàng cập nhật ảnh đại diện cho nhiều món cùng lúc.
2. Xem/tải phim hướng dẫn
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện
Để cập nhật ảnh đại diện cho nhiều món cùng lúc, thực hiện như sau:
1. Trên máy tính: Tạo file ảnh có tên ảnh cần cập nhật trùng với Mã món trên danh sách thực đơn.

2. Trên phần mềm: Chọn Danh mục\Thực đơn\Chọn ảnh.
3. Sau khi chọn ảnh, nếu tên ảnh chưa giống với mã của món ăn, đồ uống thì tiến hành đổi tên ảnh.
4. Sau khi đổi tên ảnh, nhấn Cập nhật.
4. Lưu ý
Để ảnh đại diện món hiển thị được đẹp mắt, kích thước ảnh cần đảm bảo tỉ lệ 4x3. Ví dụ: 1280x720 pixel.
 

Xem thêm