Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Bán hàng > Quản lý thực đơn > Sắp xếp thứ tự thực đơn

Sắp xếp thứ tự thực đơn

1. Mục đích

Giúp quản lý nhà hàng có thể tự sắp xếp các món ăn/đồ uống trên thực đơn, thứ tự này sẽ giữ nguyên trong suốt quá trình sử dụng để thu ngân/nhân viên phục vụ chọn nhanh khi ghi order cho khách.
2. Các bước thực hiện
1. Chọn tab Thực đơn, nhấn chọn Sắp xếp thứ tự.
2. Tích chọn Người dùng tự sắp xếp.
3. Chọn các món muốn sắp xếp tại các tab Món ăn, Đồ uống, Khác. Món thứ nhất sẽ hiển thị đầu tiên trên danh sách món tại màn hình Bán hàng, món thứ hai sẽ xếp ngay sau món thứ nhất...4. Nhấn Cất.
5. Trên màn hình Bán hàng, thứ tự món tại các tab Món ăn, Đồ uống, Khác đã được sắp xếp.
 

Xem thêm