Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Bán hàng > Quản lý khách hàng

Quản lý khách hàng

Giúp nhà hàng khai báo thông tin khách hàng, phân loại khách theo từng nhóm để tiện chăm sóc, chạy các chương trình khuyến mại, giảm giá hay quản lý công nợ khách hàng trên phần mềm.

 

Xem thêm