Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Bán hàng > Khách hàng tự gọi món (thí điểm 1 số khách hàng Singapore)

Khách hàng tự gọi món (thí điểm 1 số khách hàng Singapore)

CUKCUK Self-Order là ứng dụng chạy trên các máy tính bảng iPad, giúp thực khách có thể tự gọi món và gửi yêu cầu đến nhân viên nhà hàng. Để sử dụng tính năng này, quản lý thực hiện như sau:

 

Xem thêm