Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Bán hàng > Quản lý thực đơn > Khai báo nhóm thực đơn

Khai báo nhóm thực đơn

 

1. Mục đích
Giúp phân loại món ăn, đồ uống thành các nhóm phù hợp để nhân viên nhà hàng dễ dàng tìm kiếm, tư vấn cho khách khi ghi order.
2. Các bước thực hiện
Để khai báo nhóm thực đơn, thực hiện như sau:
1. Chọn Danh mục\Nhóm thực đơn\Thêm và khai báo thông tin.
  • Tích chọn Là nhóm cha để khai báo nhóm thực đơn cha

  • Thêm nhóm thực đơn con thuộc cha

2. Sau khi khai báo hoàn thành, nhân viên phục vụ sẽ nhìn thấy danh sách món xuất hiện theo từng nhóm, giúp dễ dàng tìm kiếm và phục vụ khách hàng. 

3. Lưu ý
1. Món mới được thêm sẽ xuất hiện trên đầu Danh mục.
2. Chọn Lên/Xuống để thay đổi thứ tự các món trong Danh mục. Thứ tự các món trong Danh mục chính là thứ tự các món xuất hiện trên thực đơn ghi order của nhân viên phục vụ.
3. Trường thông tin Chế biến tại cho phép khai báo nơi chế biến món (thường áp dụng với nhà hàng có nhiều khu vực chế biến món ăn/đồ uống). Các món thuộc nhóm thực đơn có gắn thông tin này sẽ được chuyển trực tiếp đến nơi chế biến khi khách hàng order món ăn đó.
4. Trường hợp Nhóm thực đơn thuộc loại Combo, trường thông tin Chế biến tại sẽ được ẩn đi.
    
5. Ngoài ra, có thể khai báo nhóm thực đơn trên thiết bị PC/POS. Xem chi tiết tại đây.
 

Xem thêm