Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Bán hàng > Lễ tân

Lễ tân

Nhân viên lễ tân có thể sử dụng máy tính hoặc máy POS để thực hiện công việc quản lý đặt chỗ của nhà hàng. Xem hướng dẫn chi tiết các nghiệp vụ cơ bản của lễ tân:


Ngoài ra, lễ tân có thể thực hiện các nghiệp vụ trên máy tính bảng, xem tại phần Thông tin sản phẩm/Trợ giúp. 

Xem thêm