Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Mua hàng

Mua hàng

Cho phép theo dõi hoạt động nhập mua nguyên vật liệu, hàng hóa thông qua việc lập các đơn đặt hàng, các phiếu mua hàng. Đồng thời ghi nhận lại các trường hợp phải trả lại hàng mua do hỏng hóc, kém chất lượng.


 

Xem thêm