Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Bán hàng > Nhân viên chạy bàn

Nhân viên chạy bàn

Thông qua ứng dụng Chạy bàn chạy trên Smart Tivi, nhân viên chạy bàn dễ dàng biết được món nào đã chế biến xong và cần trả cho khách ở bàn nào.
 

Xem thêm