Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Bán hàng > Nhân viên ghi order

Nhân viên ghi order

Nhân viên ghi order có thể sử dụng máy tính bảng hoặc điện thoại để ghi order cho khách, chuyển món cần chế biến cho bếp/bar, kiểm đồ và chuyển order cho thu ngân tính tiền,...
Mời xem chi tiết các nội dung hướng dẫn cho nhân viên ghi order trên ứng dụng tablet/smartphone phần
 Thông tin sản phẩm/Trợ giúp hoặc nhấn vào các liên kết dưới đây:  
 

Xem thêm