Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Quản lý Máy chủ

Quản lý Máy chủ

Giúp quản lý nhà hàng quản lý, thiết lập máy chủ Offline đặt tại nhà hàng (máy tính đã cài đặt bộ cài CUKCUK Server) trong trường hợp nhà hàng triển khai phương thức kết nối Offline, chi tiết các nghiệp vụ: khởi động máy chủ,  tạm ngừng dịch vụ, đồng bộ dữ liệu còn tồn, xóa dữ liệu trên máy chủ.

 

Xem thêm