Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Bán hàng > Quản lý thực đơn > Thêm Nhóm sở thích phục vụ

Thêm Nhóm sở thích phục vụ

1. Mục đích
Tạo nhóm sở thích phục vụ, giúp nhân viên nhà hàng tiết kiệm thời gian khi lựa chọn sở thích khách yêu cầu.
2. Các bước thực hiện
Để thêm nhóm sở thích phục vụ, thực hiện như sau

1. Nhấn chọn Danh mục/Nhóm Sở thích phục vụ.
2. Nhấn Thêm.
3. Nhập thông tin nhóm Sở thích phục vụ.

4. Nhấn Cất.
 

Xem thêm