Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Theo dõi tình hình kinh doanh

Theo dõi tình hình kinh doanh

Giúp quản lý nhà hàng biết được tình hình hoạt động kinh doanh của nhà hàng ở bất kỳ thời điểm nào dựa vào các báo cáo thống kê, phân tích và tổng hợp số liệu về các hoạt động kinh doanh mà phần mềm cung cấp, từ đó dễ dàng đưa ra những quyết định kinh doanh phù hợp, nhanh chóng. 
Ngoài ra, quản lý có thể xem tình hình kinh doanh, hoạt động của nhà hàng trên ứng dụng smartphone tại đây.
 

Xem thêm