Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Bán hàng > Thu ngân

Thu ngân

Nhân viên thu ngân có thể sử dụng máy tính bảng, máy tính hoặc máy POS để đặt chỗ cho khách, ghi món khách gọi, tính và thu tiền khách hàng,...
Hướng dẫn thực hiện các nghiệp vụ trên máy tính bảng xem tại phần Thông tin sản phẩm/Trợ giúp hoặc nhấn vào liên kết dưới đây:
 

Xem thêm