Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Bán hàng > Quản lý thực đơn

Quản lý thực đơn

Ngay khi đưa phần mềm vào triển khai trong công tác bán hàng, quản lý nhà hàng cần khai báo danh sách món ăn, đồ uống mà nhà hàng kinh doanh để sử dụng trong các hoạt động ghi order, tính tiền cho khách,... Trong quá trình hoạt động nếu có thay đổi thực đơn, quản lý nhà hàng thực hiện các thao tác cập nhật thực đơn cho nhà hàng mình theo các hướng dẫn sau: 
 

Xem thêm