Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Bán hàng > Đầu bếp/Nhân viên pha chế

Đầu bếp/Nhân viên pha chế

Đầu bếp/Nhân viên pha chế có thể sử dụng máy tính bảng hoặc máy in để tiếp nhận yêu cầu chế biến, đồng thời có thể truy cập vào phần mềm trên web để đề xuất nguyên vật liệu cần mua. Xem chi tiết các nội dung hướng dẫn cho đầu bếp/nhân viên pha chế trên ứng dụng CUKCUK - BếpCUKCUK - Bếp Bar phần Thông tin sản phẩm/Trợ giúp.
  • Ứng dụng CUKCUK.VN - Bếp: dành cho các nhà hàng có nhu cầu chế biến tổng hợp món trên nhiều order
  • Ứng dụng CUKCUK.VN - Bếp Bar: dành cho các nhà hàng có nhu cầu chế biến và trả món cho từng order

 

 

Xem thêm