Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Chuyển nhà hàng sang dạng chuỗi

Chuyển nhà hàng sang dạng chuỗi

1. Mục đích
Giúp chuyển nhà hàng/quán đơn sang dạng chuỗi và thêm các nhà hàng trong chuỗi vào quản lý trên phần mềm. Mỗi nhà hàng thuộc chuỗi có thể quản lý thực đơn, mua hàng, bán hàng,... riêng cho từng nhà hàng. Khi xem báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, quản lý chuỗi nhà hàng có thể xem theo từng nhà hàng hoặc xem báo cáo tổng hợp của tất cả các nhà hàng trong chuỗi.
2. Xem/tải phim hướng dẫn
  
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện
❖ Với nhà hàng mới đăng ký sử dụng CUKCUK.VN, hệ thống đang mặc định dữ liệu là của một nhà hàng. Để chuyển nhà hàng sang dạng chuỗi, thực hiện như sau:
1. Vào Thiết lập hệ thống\Thiết lập chung.


2. Tại tab Thông tin chung, phần Thông tin chung, tích chọn Sửa để chọn Là chuỗi nhà hàng.
- Khi chọn sửa thiết lập từ nhà hàng đơn thành chuỗi nhà hàng, chương trình đang hiển thị các danh mục giúp khách hàng có thể thiết lập dùng chung hoặc dùng riêng tùy theo  nhu cầu quản lý của từng nhà hàng bao gồm các danh mục như: Thực đơn, Nguyên vật liệu, Khách hàng, Nhóm Khách hàng, Nhà cung cấp, Nhóm nhà cung cấp
+ Trường hợp dùng chung danh mục: Tất cả các nhà hàng con trong chuỗi sẽ cùng sử dụng chung danh mục này, khi thêm, sửa, xóa bất kỳ thông tin gì ở 1 nhà hàng con hay ở chuỗi thì các nhà hàng con khác trong chuỗi sẽ ngay lập tức cập nhật được các thông tin thay đổi này
+ Trường hợp dùng riêng danh mục: Khi tích chọn dùng riêng các danh mục thì nhà hàng nào sẽ quản lý danh mục của nhà hàng đó, việc thêm, sửa xóa bất kỳ thông tin nào trong danh mục của 1 cửa hàng sẽ không ảnh hưởng đến các nhà hàng khác. ( VD: Khi thêm khách hàng ở 1 chi nhánh thì khách hàng mới chỉ có trong danh sách khách hàng của chi nhánh mới thêm mà không có trong danh sách của các chi nhánh khác)
  
Lưu ý: Trường hợp nhà hàng đang sử dụng gói sản phẩm Professional, nếu tích vào lựa chọn này thì hệ thống sẽ yêu cầu nâng cấp lên gói sản phẩm Enterprise.

3. Nhấn Cất. Khi đó, toàn bộ dữ liệu đã được khai báo trước đó trên phần mềm sẽ được chuyển cho nhà hàng đầu tiên trong chuỗi.
4. Vào Thiết lập hệ thống\Nhà hàng.

5. Nhấn Thêm và khai báo các thông tin của nhà hàng.

6. Nhấn Cất.
Sau khi khai báo thêm nhà hàng trong chuỗi, quản lý chuỗi nhà hàng có thể phân quyền quản lý nhà hàng cho nhân viên của mình bằng cách:
1. Chọn Chuỗi nhà hàng trong danh sách.


2. Vào Danh mục\Nhân viên.
3. Nhấn Thêm.

4. Khai báo và thực hiện phân quyền quản lý nhà hàng cho nhân viên.
5. Nhấn Cất.
(Nếu nhân viên chưa có trong danh sách, tiến hành khai báo và phân quyền luôn cho nhân viên. Thao tác chi tiết tham khảo phần Quản lý nhân viên).
6. Khi nhân viên có vai trò Quản lý nhà hàng đăng nhập vào phần mềm CUKCUK.VN sẽ chỉ nhìn thấy và thao tác được với nhà hàng mà mình được phân quyền.

7. Khi làm việc với dữ liệu chuỗi nhà hàng, quản lý chuỗi nhà hàng có thể:
  • Xem được báo cáo của từng nhà hàng trong chuỗi (Tham khảo các báo cáo tại đây).
  • Xây dựng các chương trình khuyến mại áp dụng chung cho toàn chuỗi (Tham khảo cách xây dựng chương trình khuyến mại tại đây).
  • Thiết lập/Quản lý các thông tin dùng chung cho toàn chuỗi theo hướng dẫn tại đây.
 

Xem thêm