Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Bán hàng > Quản lý khuyến mại

Quản lý khuyến mại

Đối với những nhà hàng có nhu cầu tạo ra các chương trình khuyến mại nhằm thu hút khách hàng và đẩy mạnh hoạt động bán hàng, thì quản lý nhà hàng có thể tiến hành thiết lập các chương trình khuyến mại tại đây.
 

Xem thêm